Innenfor rammen av ansvarlig reise, jobber vi med et internt ratingsystem som vi kaller eco-rating. Den er basert på prinsippene for økoturisme utviklet av The International Ecotourism Society, (TIES) og Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Disse er direkte knyttet til FNs Agenda 2030 for de 17 målene for bærekraftig utvikling.

Alle våre destinasjoner blir håndplukket, besøkt og rangert i henhold til dette systemet. Det ansvarlige konseptet er også garantert gjennom anerkjennelse av sertifiseringsplaner eller økoturismepriser. Rangeringen er basert på et poengkort sendt til destinasjonen for egenvurdering. Dette sammenlignes deretter mot Ecolyx egen vurdering av plassen. Det er imidlertid viktig å huske på at alle destinasjoner har forskjellige forutsetninger for å drive sin virksomhet. En økodestinasjon i Kenya kan drives veldig forskjellig fra en økodestinasjon i Europa. Derfor har vi et åpent spørsmål under hver kategori der leiren, hotellet eller lodgen kan komme med tilleggsinformasjon om hvilke mål for utvikling de har hos sin virksomhet.

Ecolyx sin eco-rating (1-5) er basert på følgende parametere:

  • Service: Vi setter alltid kvalitet høyt. Utmerket service når det kommer til mat og drikke, komfortabel og høy standard på boforholdene, profesjonelle guider og ansatte, personlig, men diskret service er alle inkludert som parametere.
  • Sikkerhet: Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetsaspektet for våre reisende. Lav risiko for kriminalitet, terrorangrep, ekstremvær, sykdommer og at destinasjonen drives i samsvar med landets lover, regler og forskrifter er inkludert som parametere.
  • Aktiviteter og atmosfære:Vi tilbyr opplevelser som vi håper vil påvirke og endre våre reisende på en positiv måte. Dette inkluderer pedagogiske og engasjerende gjesteaktiviteter, kulturelt følsomme og respektfulle virksomheter, en stor andel av lokalt ansatte med gode arbeidsforhold, møteplass for både gjester og lokale innbyggere som parametere.
  • Fasiliteter: Vi setter pris på bærekraftig design, både innvendig og utvendig. Økologisk design, naturlige og støyfrie omgivelser, trær, blomster og planter, natur som hører til naturlig i området og lokale kulturuttrykk er inkludert som parametere.
  • Økologisk bærekraft: Miljøvennlig virksomhet der du bruker, reduserer, gjenbruker og resirkulerer som en tilnærming. Destinasjonen bruker og promoterer best mulig energiteknologi og miljøvennlige metoder, inkludert solenergipaneler, vindturbiner, avfalls- og vannhåndteringsprogrammer. Alle steder ser forskjellige ut, så det er av største viktighet å ta med destinasjonens forutsetninger når man veier de forskjellige parametrene.
  • Utvikling: Aktiv støtte til lokalsamfunnet med sosialt engasjement i for eksempel utdannelse og helse. Initiativer for å beskytte natur, kultur og miljø gir destinasjonen en høyere rangering.

Finn din neste destinasjon

Våre samarbeidspartnere

GSTC
Giving People