Vores mission er at få flere rejsende at rejse på en mere bevidst måde. Vi har nogle særlige værdier vi arbejder med, og de udgør selve grundlaget for hvordan vi producerer og tilbyder vores rejser. Turisme kan og skal efterlade et positivt aftryk!

Det er derfor vi udelukkende tilbyder indkvartering hos partnere, som arbejder på ansvarlig og miljøbevidst måde. Selve indkvarteringsformen kan være i en camp, på et hotell eller i en så kaldt lodge. Nogle af de krav vi stiller kan være, at man benytter sig af lokal arbejdskraft, som desuden skal aflønnes og behandles ordentligt. Et andet krav er, at man arbejder miljøvenligt og aktivt for at beskytte og forbedre lokalmiljøets natur, kultur, miljø og dyreliv. Vi lægger også stor vægt på, at man engagerer sig i forskellige hjælpeprogrammer indenfor f.eks uddannelse eller helse. Sammen med vores partnere skaber vi bedre forudsætninger for fremtidens turisme.

1. Valg af samarbejdspartnere

Vi nærstuderer og udvælger vores leverandører og samarbejdspartnere ved hjælp af kriterier og krav, som kommer fra flere forskellige organisationer. To af dem er TIES (The International Ecotourism Society) og GSTC (Global Sustainable Tourism Council) som vurderer hoteller og rangerer dem efter hvor socialt, økonomisk og økologisk bæredygtigt de arbejder. På ecolyx.xom kan du som rejsende helt konkret vurdere, hvordan dit hotel arbejder efter disse kriterier. Alle vores indkvarteringsmuligheder er rangerede efter dette system, og vi har desuden personligt besøgt alle vores partnere, for at ved selvsyn få et billede af tingenes tilstand.

2. På destinationen

a) Positiv påvirkning af lokalsamfundet

Vi vil være en positivt påvirkende del af lokalsamfundet på de destinationer hvor vi er aktive. Det kan f.eks være igennem, at lokalbefolkningen får et godt arbejde på det hotel vi benytter os af, eller ved at vores aktiviteter støtter lokal uddannelse. Mange af vores hoteller tilbyder uddannelse eller efteruddannelse til sine ansatte, eller så fungerer hotellet som sponsor for den ansattes børns skoleundervisning. En af vores vigtigste værdier handler om respekt for de lokalsamfund vi arrangerer rejser til, og vi opfordrer dig som rejsende at læse eller på anden måde blive klogere på det sted du skal besøge før du rejser: hvordan er de kulturelle vurderinger? Er der sociale koder som er anderledes? Skal der tages særlige hensyn til religion eller lokale helligdage? Denne måde at anskue tingene på, gennemsyrer hele vores værdiset, og er værdier vi gerne ser, at vores guider og andre samarbejdspartnere deler.

b) Socialt engagemang

 • Vi støtter flere projekter på mange af vores destinationer, og du er som rejsende altid velkommen at engagere dig i dem, hvis du måtte ønske det.
 • Vi engagerar os f.eks i markedsføringen og distributionen af håndlavede smykker, som 150 kvinder fra Maasai-stammen i Kenya producerer. Fair Trade er en vigtig del af vores engagement, det vil sige vi støtter de lokales salg via Fair Trade-kanaler. Som rejsende er du velkommen til at besøge vores lokale projekter.
 • Vi arbejder i perioder med udvikling af bæredygtig turisme på vores destinationer, ikke mindst for at kunne udvikle det produkt vi vil kunne tilbyde dig som rejsende. Denne kontakt til destinationen er også vigtig for at kunne garantere kvaliteten på produktet.
 • Ofte hjælper vi med undervisningsmaterialer som bøger eller computere, eller med andet udstyr til lokale skoler når vi har mulighed for det.
 • Vi sætter gerne fokus på unge kvinders muligheder. I mange dele af verden har unge kvinder og piger svære vilkår, og vi støtter gerne projekter med fokus på ligestilling og lige muligheder.

c) Miljø og natur

Vores aktiviteter skal efterlade et positivt fodaftryk på det lokale miljø, den lokale natur og kultur. Hele vores forretningsgrundlag bygger på at vi kun og alene udvælger hoteller, camps og lodges som aktivt og bevidst arbejder for at forbedre det lokale miljø, den lokale natur og kultur. Mange af vores destinationer er certificerede, eller har fået udmærkelser indenfor bæredygtig turisme. Nogle af vores partnere har ikke ressourcer (tid, penge, medarbejdere) til at blive certificerede, men det betyder ikke, at de ikke alligevel arbejder bæredygtigt eller i en bæredygtig retning.

Nogle af de tiltag vores partnere gør, et f.eks at installere solpaneler for produktion af elektricitet eller varmt vand, vandbesparende tiltag og forbedrede rutiner for affaldssortering. Mange arbejder efter de grundlæggende regler for affaldssortering- og håndtering man populært kalder reduce-reuse-recycle det vil sige, at man både prøver at reducere mængden af det kommende affald ved at købe ind på en anden måde, og ved at efterfølgende genbruge materialer eller hele produkter – måske i en helt anden sammenhæng end den oprindelige.

Mange af vores destinationer ligger i følsomme naturområder eller særlige økosystemer. Dette stiller høje krav på den måde, hvordan vores hoteller, camps og lodges arbejder. Vi opfordrer og støtter vores partnere til at tænke langsigtet, bæredygtigt og økologisk.

Et godt eksempel på dette er de safaricamps vi samarbejder med i Masai Mara, Kenya. De arbejder aktivt med og tæt på lokalbefolkningen, og sammen plejer og beskytter de lokale naturområder. Ved hver enkelt rejse og destination kan du læse mere om hvordan vi konkret arbejder med disse problemstillinger.

Ecolyx planter årlige træer til hver gæst, der rejste med os. Vi har valgt at plante disse træer i Masai Mara, Kenya af flere grunde. Mange af vores rejsende ferie i Masai Mara, Kenya og besøger træplantningen. Denne træplantning er den største indfødte træplantning i Masai Mara, og den drives af lokale Masai-entreprenører, der favoriseres. Der er plantet over 200.000 træer her langs Talek-floden siden starten i 1998. Resultatet er et forbedret naturmiljø med rigere fugle- og dyreliv samt restaurering af den biologiske mangfoldighed og øget modstand mod skadelige effekter som erosion og klimaændringer.

4. Mindre co2 – klimaaftryk

Bevidst rejsende hjælper den økonomiske udvikling på destinationerne, støtter lokalbefolkningen og hjælper i arbejdet med at beskytte jordens natur og klima. I mange udviklingslande er turisme er vigtig indtægtskilde, og med stigende turisme kan der også følge negative effekter på natur og klodens klima. Hos Ecolyx erkender vi, at flyrejser udleder CO2, men også at turismen har mange positive effekter i mange lande. Vi opfordrer vores rejsende til generelt at ændre sin livsstil i retning mod mindre udslip af CO2 – måske rejse færre gange med fly, men til gengæld med større oplevelser under rejsen.

5. Ecolyx kontor – dette gør vi selv

 • Ecolyx arbejder i en meget flad organisation. De fleste af os arbejder hjemmefra eller mobilt ude på destinationerne. Vi holder ikke mange møder fysisk men over telefonen eller computeren for at reducere transporter.
 • Vi producerer ikke et egentligt katalog, og når vi har behov for at printe noget på papir, benytter vi os af FSC-certificeret printerpapir eller kopipapir.
 • Vi planter træer i Masai Mara i Kenya for at CO2-kompensere for vores flyrejser, både i jobbet men også hvis vi rejser privat.
 • Vi holder ofte foredrag på skoler, universitet, hos virksomheder og på institutioner om vores arbejde, mission og værdier.
 • Vi engagerer os i udvikling af bæredygtige ecocamps og Lodges, hvor vi kan hjælpe lokale medarbejdere at optimere effekten af de forskellige tiltag, og vi opfordrer og hjælper med implementering af Corporate Social Responsibility (CSR) lokalt.
 • Ecolyx formidler gerne kontakter, hvis du eller din virksomhed vil engagere sig i et projekt eller på en destination.
 •  Vi tilbyder Give Back Tours, hvis du eller din virksomhed vil donere til et bestemt projekt, camp eller lodge.

Find din næste destination

Vores partnere

Giving People
GSTC