Lite som Jurassic Park…kanske inte det du tänker på när du tänker på paradisöar men faktum är att Felicite den ön där Six Senses Zil Pasyon ligger är lika vacker och dramatisk som i filmen. De omkringliggande granitblocken är enorma i en rad av taggiga och böjda former som vävs in överallt och ger denna ö en mycket mer dramatisk look än alla andra i denna kedja av 115 öar. För att komma till de fem behandlingsrummen i spa:t, måste du klättra runt dem, upp på en repbro mellan granitblocken. Det finns många vackra hotell i västra Indiska oceanen men inget annat erbjuder det här. Magiskt så det förslår!

Skicka förfrågan

Ecorating: 4.0

Denna produkt uppfyller våra krav för Ecorating, en produkt som är bra för människa och miljö.

Hur bidrar min resa?
Läs mer

Programförslag

Detaljer kring resmålet

Ecorating: 4

Flygplats: Mahe internationella flygplats (MLE)

Längd: 7 nätter (går att lägga till eller dra ifrån)

Säsong: Året runt

Ingår i resans pris: Internationellt flyg, B&B, transfers till och från flygplats.

I resans pris ingår ej: Reseförsäkring kan du boka hos Gouda.

Bra att veta om Seychellerna: Seychellerna är en året-runt destination. Alla årstider är bra för dykning och fiske medan segling och snorkling är optimalt mellan oktober till juni. Skådespelet av flyttfåglar kan ses i oktober medan den tyngsta nederbörden ofta är mellan december och februari.

Visum: På samtliga destinationer utanför Norden krävs pass. Passet skall vara giltigt 6 månader efter avresa. I de fall visum krävs för skandinaviska medborgare framgår detta av information som tillsänds resenären efter bokning. Resenären ansvarar själv för visumansökan.

Inget visum krävs för svenska medborgare. Nordiska medborgare får ett besökstillstånd när de anländer giltigt upp till 30 dagar.

Tidszon: GMT + 4

Vaccinationer: Läs mer om vilka vaccinationer du behöver på: 1177

Packning: Solglasögon, solhatt, solkräm och en liten ficklampa.

Lokal valuta: Seychellisk rupie

Väder: Väder Seychellerna

Mobilnät och email: Email och tillgång till internet finns

Vatten: Köp vatten på flaska, se till att flaskorna hamnar i sopsorteringen.

Mer information på: Reseråd

Ecorating: 4.0

Denna produkt uppfyller våra krav för Ecorating, en produkt som är bra för människa och miljö.

HÅLLBARHET
I överensstämmelse med åtagandet i gruppen, har Six Senses Zil Pasyon inbyggd hållbarhet i designen. Temat för denna paradisö är restaurering, stödja hotade ekosystem genom att befria öns invasiva arter och skapa äkta bevarandevärde samt förökning av sällsynta lokal växter. Anläggningen hanterar sin egen omvänd osmos-anläggning och vatten-raffinaderi som producerar högkvalitativt dricksvatten utan användning av plastflaskor. En hönsfarm och en ekologisk trädgård stöder också det slutliga målet självförsörjning av mat och dryck på ön, vilket drastiskt minskar miljöpåverkan.

MILJÖ

För att stödja det miljömässiga och sociala hållbarhetsarbetet har man utvecklat riktlinjer och rutiner i linje med Six Senses standarder. Dessa riktlinjer och rutiner förnyas minst årligen för att säkerställa att man alltid är aktuell i sina strategier. Man strävar efter att  i möjligaste mån på Seychellerna förbättra internationella rättsliga miljökrav, såsom miljö, folk och hälsa och säkerhet, hygien och arbetslagstiftning. Man ska i möjligaste mån och genomförbarande, ge företräde åt anställning av personer som bor i Seychellerna, lokala produkter och tjänster som inte negativt påverkar anläggningens operativa verksamhet, livskraft och miljömässiga och sociala konsekvenser.

FLORA & FAUNA

Landskapskonceptet för hotellet är habitat restaurering. Den autentiska miljön stöds med enbart växter, buskar och träd inhemska eller endemiska till Seychellerna. Detta skiljer Six Senses Zil Pasyon från alla andra ”artificiella” landskap som finns i andra befintliga hotell på Seychellerna. För att illustrera jämförelsen kommer inga exotiska blommor importeras på Félicité Island även om detta är det snabbaste och enklaste sättet när du öppnar en resort. Med utgångspunkt från det allra första steget hade landskaps-teamet samlat frön från andra öar i Seychellerna. På detta sätt lyckades de återinföra många inhemska och endemiska arter till Félicité.

Som ett resultat av 8 års habitat restaurering är den biologiska mångfalden på Félicité Island nu betydligt mer rikt och varieras, och gästerna kan uppleva äkta endemiska arter av träd och växter. De livsmiljöer som skapas i denna process är rika och produktiva, vilket gör det möjligt för oss att återinföra de olika endemiska fåglar som har för länge sedan försvunnit från Félicité som deras ursprungliga livsmiljöer försämrades och försvann. Exempel av fåglar på nytt införs är: seychellshama, seychellparadismonark, Seychellerna Whiteye, seychellsångare, seychellfody. Som kustmiljöer förväntas det att sjöfåglar återigen börjar att återvända i större skala för att bo på Félicité, t.ex.. den karismatiske Fairy Tern, den vita tailed tropiska fågeln, kilstjärtslira. Félicité har snabbt blivit den framväxande ”ekologiska juvelen” i Seychellerna.

ENERGIBESPARING
Att producera energi skapar vanligtvis föroreningar och är den största orsaken till den globala uppvärmningen. På Six Senses Zil Pasyon har man tagit flera steg för att minska energianvändningen och att använda förnybar energi.

Solceller/solenergi
Solenergi omvandlas till likströs energi för användning över hela ön.

Sol varmvattenberedare
Solenergi används för att värma vatten för gästernas villor och personalens boende.

Bevattning
Gråvatten behandlas på Félicité Island, i en särskild anläggning för användning i öns bevattningssystem .

Luftkonditionering
Alla AC har låg miljöpåverkan via valet av kylmedel.

Kraftvärmevarmvattenproduktion
Kombinerad värme och el (CHP) teknologi utnyttjar värme som produceras av elgeneratorer för att skapa varmt vatten, dessa uppnår en nittio procentig verkningsgrad och minskar koldioxidutsläppen.

SOPHANTERING

Någon som har tillbringat lite tid utomlands är förmodligen bestört över den uppenbara bristen på källsortering och återvinning i Seychellerna. Seychellerna producerar en hel del avfall per capita, men eftersom befolkningen är liten, har de totala mängderna normalt inte varit tillräckligt för att göra export ekonomiskt lönsamt, med några få undantag. Kostnaderna för att transportera avfall till återvinningsmarknader utomlands är hög, därtill koldioxidutsläpp från transporter och återvinningsprocessen som man måste väga in.

När det gäller det tre R:en REDUCE, RE-USE, och RECYCLE, är det första alternativet: REDUCE alltid det bästa alternativet, och man kan göra detta genom att köpa endast vad man behöver, undvika överpaktering och plastpåsar, med en kompost för att avlägsna organiska ur avfallet, etc. Seychellerna saknar i dagsläget möjligheten att separera, samla in och återvinna eller återanvända material som genereras av hushåll och företag. De flesta resurser och objekt som kan återvinnas eller komposteras behandlas ofta som avfall och transporteras från orterna och lokala öar till deponi. Eftersom landet utvecklas verkar det oundvikligt att fler konsumtionsvaror blir tillgängliga, vilket leder till ökad konsumtion.

Six Senses Zil Pasyon letar aktivt efter sätt att minska avfall och kassera den på rätt sätt:
Man pratar med sina leverantörer för att minska förpackning vid leverans leveranser.
Hotellets rryckpapper är miljömärkt eller återvinns och man återanvänder baksidan av tryckt papper för anteckningar, vilket minskar antalet träd som behövs för att skäras ned.
Man försöker att minska användningen av plastpåsar så mycket som möjligt för att minska avfallet, i stället använda lådor som kan tvättas eller linnepåsar.
Både gäster och värdar är försedda med återanvändbara glas-vattenflaskor i stället för engångsplastflaskor.
Gästerna uppmanas att ta engångs och farligt avfall objekt tillbaka till sina egna länder, där återvinningsanläggningar är mer sofistikerade.
Laddningsbara batterier, energisnåla glödlampor med lång livslängd, inköp i bulk för att undvika onödigt förpackningsmaterial, återanvändning av kontorspapper, kök olja, träavfall och annat material är några av de många åtgärder, varigenom mängden avfall på ön reduceras.

Man har skapat ett eget återvinnings hörn där avfallet separeras i papper, plast, metall, glas, organiskt avfall och giftigt avfall.
En komposterings webbplats har byggts där alla matavfall från köket och restauranger komposteras tillsammans med trädgårdsavfall. Komposterings-jord genereras från denna verksamhet och återanvänds i vårt landskap och trädgårdsarbete.

SOCIALT ANSVAR

Six Senses Zil Pasyon har åtagit sig att anställa lokalt, ett stort antal anställda är Seychellesk nationalitet. Resorten erbjuder praktikplatser till högpresterande skolbarn och praktikmöjligheter för universitetsstuderande vars huvudämne är turism. Dessutom har Six Senses Zil Pasyon åtagit sig att tillhandahålla vattensystem och sol varmvattenberedare till skolor och sjukhus på La Digue med inkomster av vatten försäljning på ön.

Skicka förfrågan
Skicka förfrågan

Hitta ditt nästa resmål

Våra partners

1
1