Inom ramen för ansvarsfullt resande arbetar vi med ett internt värderingssystem som vi kallar eco-rating. Det är baserat på principerna för ekoturism som är framtagna av The International Ecotourism Society, (TIES) och the Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Dessa kopplas direkt till FN’s Agenda 2030 för de 17 målen för hållbar utveckling.

Alla våra resmål är handplockade, besökta och rankade enligt detta värderingssystem. Det ansvarsfulla konceptet garanteras också genom erkännande av certifieringsplaner eller ekoturismpriser. Värderingen utgår från ett score-card som skickas till destinationen för självskattning. Denna jämförs sedan mot Ecolyx egen bedömning av platsen. Det är dock viktigt att veta att alla destinationer har olika förutsättningar att driva sin verksamhet. En eko-destination i Kenya kan drivas väldigt annorlunda mot en destination i Europa. Därför har vi en öppen fråga under varje kategori där campen, hotellet eller lodgen kan lägga till ytterligare information om vilka utvecklingsmål de har med sin verksamhet.

Ecolyx eco-rating (1-5) är baserat på följande parametrar:

  • Service: Vi håller alltid kvalitetsaspekten högt. Utmärkt mat och dryckesservice, komfortabel och hög boendestandard, professionella guider och personal, personlig men diskret service ingår som parametrar.
  • Säkerhet: Vi jobbar ständigt med säkerhetsaspekten för våra resenärer. Låg risk för brottslighet, terrorattentat, extremt väder, sjukdomar samt att destinationen följer landets lagar, regler och förordningar ingår som parametrar.
  • Aktiviteter och atmosfär: Vi erbjuder upplevelser som vi hoppas ska beröra och förändra våra resenärer i positiv riktning. I det ingår bildande och engagerande gästaktiviteter, kulturellt känslig och respektfull verksamhet, mötesplats både för gäster och lokalinvånare som parametrar.
  • Faciliteter: Vi uppskattar hållbar design, både interiör och exteriör. Ekologisk design, naturlig och bullerfri miljö, inhemska träd, blommor och växter, naturnära samt lokala kulturuttryck ingår som parametrar.
  • Ekologisk hållbarhet: Miljövänlig verksamhet där man använder, reducerar, återanvänder och återvinner som tillvägagångssätt. Destination använder och gynnar bästa möjliga energiteknologi och miljövänliga metoder inklusive solenergipaneler, vindturbiner, avfall och vattenhanteringsprogram. Alla platser ser olika ut varför det är av största vikt att utgå ifrån destinationens förutsättningar vid viktning av de olika parametrarna.
  • Social hållbarhet: Verksamheter anställer till stor del lokalt och erbjuder goda arbetsvillkor. Aktivt stöd ges till lokalsamhället med engagemang inom t ex utbildning, kultur och hälsa.
  • Ekonomisk hållbarhet: Verksamheten bidrar till inkomstgenerering lokalt genom lokalanställningar, lokala inköp av av tjänster och produkter, stöd av kulturella initiativ samt initiativ till skydd av biodiversitet och miljöfrågor.

Hitta ditt nästa resmål

Våra partners

Giving People
GSTC
Svenska resebranschföreningen