loisabacommunity

Vi älskar att resa, och ser många fördelar med resandet. Vi vill inspirera fler resenärer till att välja ansvarsfulla turistdestinationer och därmed bidra till positiv påverkan.

Men vi vet att det också finns nackdelar. Eftersom hotell, flyg och andra transportmedel är några av de bidragande orsakerna till den globala uppvärmningen, och då många av våra destinationer endast går att nå med flyg, pratar vi inte i termer av hållbart resande. Vi använder begreppet ansvarsfullt resande istället.

I dag gör de allra flesta sitt bästa för att minska sina CO2-avtryck genom livsstilsförändringar i vardagen, t ex genom hur man äter, förbrukar energi och konsumerar. Vi anser att det är bra att göra liknande medvetna val när vi väljer resor.

Med ansvarsfullt resande menar vi ett resande som tar ansvar för destinationen och platsen du besöker, liksom människorna. Att resa ansvarsfullt innebär att:

  • Du stöttar småskaliga, eko-hotell där du lämnar ett så litet CO2-avtryck på plats som möjligt
  • Du bidrar till att skydda den biologiska och kulturella mångfalden på plats genom olika bevarandeprojekt
  • Du är med och stöttar lokala samhällens utveckling genom olika sociala och ekonomiska program

På många av våra destinationer kan du med egna ögon se och uppleva hur man arbetar ansvarsfullt, och genom detta få en djupare förståelse för vilket värde det skapar. Under varje resa hittar du fliken ”Hur bidrar min resa”. Här får du en förståelse för hur just din resa bidrar när du väljer att resa med oss.

Läs mer om hur vi väljer ansvarsfulla destinationer här.

Hitta ditt nästa resmål

Våra partners

Giving People
GSTC
Svenska resebranschföreningen